Learning Journey to platforma internetowa do realizacji szkoleń e-learning i blended learning w metodyce opartej o metaforę podróży.

Dobre rozwiązanie dla firm szkoleniowych i organizacji, które wykorzystują e-learning do kontaktu z klientami, dystrybutorami lub innymi podmiotami swojego otoczenia. Oprogramowanie stworzone przez firmę z 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów e-learning i blended learning.

Learning Journey jest dostępne w modelu, który pozwala na efektywne i bezpieczne realizowanie projektów:

  • niska opłata wdrożeniowa
  • osobna aplikacja dla każdego klienta
  • możliwość dostosowania i rozbudowy
  • model opłat uzależniony od ruchu na platformie

W efekcie organizacja dostaję własną platformę na serwerze i pod opieką techniczną OSI CompuTrain. Jest to osobna instalacja platformy, którą możemy wspólnie rozwijać zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami firmy.