Interaktywne wideo

Jedną z funkcji dostępnych na Learning Journey jest stworzenie interaktywnego wideo. Polega to na dodaniu do filmu interakcji typu objaśnienia, przyciski przeskoczenia w inne miejsce filmu lub tzw. hot-spotów czyli punktów, których kliknięcie rozwija objaśnienia. To dość prosty sposób na zrobienie z wideo bardzo atrakcyjnego, interaktywnego materiału. Opis działania można znaleźć na blogu Praktyka Trenera: http://praktykatrenera.pl/interaktywne-wideo-do-e-learningu-i-promocji
Read More

Prosta nawigacja po treściach podróży

Użytkownik może realizować szkolenie korzystając z zasobów szkoleniowych zgodnie z kolejnością zaproponowaną przez twórcę szkolenia. Może również sięgać do treści w wybranej przez siebie kolejności. Służy do tego wygodny plan szkolenia po lewej stronie z rozwijanymi etapami i wskazanymi zasobami. Użytkownik widzi również postępy w realizacji poszczególnych etapów.
Read More