Prosta nawigacja po treściach podróży

Użytkownik może realizować szkolenie korzystając z zasobów szkoleniowych zgodnie z kolejnością zaproponowaną przez twórcę szkolenia.

Może również sięgać do treści w wybranej przez siebie kolejności. Służy do tego wygodny plan szkolenia po lewej stronie z rozwijanymi etapami i wskazanymi zasobami. Użytkownik widzi również postępy w realizacji poszczególnych etapów.

Join the Conversation